The evolution of Asgard Run’s icon

22 February 2016 Nikolaos Chatzigeorgiadis
Infographic Game icon evolution